preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

PROGRAM ZA STJECANJE KOMPETENCIJA U AKTIVNOSTIMA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA I RADA

     Program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada je poseban program koji se provodi uz individualizirane postupke kao obvezno osnovno obrazovanje, najdulje do 21. godine života. Rad je organiziran u programskim skupinama, ovisno o kronološkoj dobi učenika, a u svakom razrednom odjelu može biti od tri do pet učenika.

     Namijenjen je učenicima koji s obzirom na funkcionalne sposobnosti nisu u mogućnosti nastaviti srednjoškolsko obrazovanje za stjecanje zanimanja. Program u potpunosti  uvažava specifičnosti utvrđenih teškoća svakog pojedinog učenika,uvažava načela kontinuiteta stručne pomoći i usmjerenosti na sve čimbenike u odgojno-obrazovnom i (re)habilitacijskom procesu i koordinirano angažira sve  stručne potencijale.

 

Dodatni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski programi su dio posebnog programaza stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada, a uključuju:

 - program produženoga stručnog postupka (rehabilitacijski sadržaji,učenje i organizacija slobodnog vremena)

- rehabilitacijske programe: fizikalna terapija, radna terapija, logopedskarehabilitacija, senzorna integracija i nadomjesna komunikacija

- izvannastavne aktivnosti po vlastitom izboru ( zbor, boćanje…)

- koordinirano angažira sve  stručne potencijale.

PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKA PRILAGODBA PODRAZUMIJEVA:

- prilagođenu informatičku opremu

- specifična didaktička sredstva i pomagala

- materijale prilagođene posebnim odgojno-obrazovnim potrebama učenika (u jeziku, pismu i mediju)

- elektroakustičku opremu

- prilagođene oblike komuniciranja (komunikatori) 

 

SADRŽAJ  ODGOJNO - OBRAZOVNIH PREDMETA

KOMUNIKACIJA– sadržaji, teme i aktivnosti usmjereni su prema kvalitetnijem govorno – jezičnom izražavanju, razumijevanju sadržaja, poticanju međusobnog spontanog komuniciranja, pismenom izražavanju i radu na računalu.

 

 

Učenici kod kojih je oralna glasovna produkcija vrlo otežana ili uopće nije moguća uključeni su u nadomjesnu komunikaciju koju provodi stručno osposobljena logopedinja  u suvremeno opremljenom kabinetu.

SOCIJALIZACIJA – usvajanje i njegovanje socijalno prihvatljivih  oblika ponašanja u  različitim socijalnim situacijama u školi i izvan nje te aktivno sudjelovanje u svim kulturnim zbivanjima Centra Dubrava uključujući i INKAZ (kazališne susrete mladih s invaliditetom).

 

BRIGA O SEBI – poticanje samostalnosti u svim aktivnostima samozbrinjavanja i razvijanje svijesti o važnosti obavljanja osobne higijene i zaštitu od elementarnih opasnosti iz neposredne okoline.

UPOZNAVANJE ŠKOLE I RADNE OKOLINE – stjecanje elementarnih pojmova, znanja i iskustva u užoj i široj sredini te osamostaljivanje za život u društvenoj zajednici( uočavanje i razumijevanje zbivanja u prirodi, povezanosti zbivanja u prirodi s aktivnostima ljudi i životinja,vremensko i prostorno orijentiranje itd.). 

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - važno područje koje omogućuje razvoj osnovnih psihosomatskih sposobnosti, pogotovo razvoj koordinacije, preciznosti, ravnoteže, brzine, gibljivosti  u skladu s individualnim mogućnostima učenika. U okviru TZK-anaši učenici koriste i bazen u Centru u kojem se izvodi obuka neplivača te usavršavaju tehnike plivanja.

 

ORGANIZIRANO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA - GLAZBENI, LIKOVNI I RADNI ODGOJ omogućavaju razvoj glazbenih, likovnih i radnih sposobnosti i kreativnosti.

 

IZOBRAZBA U OBAVLJANJU POSLOVA - usmjerena je prema razvijanju radnih navika, vještina, sposobnosti, urednosti i kreativnosti, izradu ukrasnih i uporabnih predmeta od vune i tkanina te usvajanju osnovnih znanja iz područja zaštite na radu.

 

 

 

 Trenutno ne postoji niti jedan album.CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava / Prilaz Tomislava Špoljara 2, HR-10000 Zagreb / www.centar-dubrava-zg.skole.hr / ured@centar-dubrava-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju