preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

 

NADOMJESNA KOMUNIKACIJA

Vođeni mišlju kako je komunikacija osnovno ljudsko pravo i potreba, među prvima smo u Hrvatskoj koji nude usluge usvajanja metoda nadomjesne komunikacije za one korisnike kod kojih je oralno glasovna produkcija vrlo otežana ili uopće nije moguća.

Za ove usluge imamo stručno osoposobljeni kadar kao i suvremeno opremljene kabinete.

 

ŠTO JE NADOMJESNA KOMUNIKACIJA?

Prema ASHA-i (American Speech-Language-Hearing Association) nadomjesnu komunikaciju (NK) definiramo kao  različite metode koje nadopunjuju ili u potpunosti zamjenjuju oralno glasovni govor i pisanje kada su te vještine privremeno ili trajno nedostatne, a s ciljem zadovoljavanja komunikacijskih potreba osobe. Metode NK uključuju odabir  slikovnih, grafičkih ili zvučnih poruka ili znakova iz dostupnog fonda.

Prijenos poruka ostvaruje se uporabom navedenih pojedinačnih znakova ili njihovom kombinacijom.

NK može biti potpomognuta (korištenje komunikacijskih pomagala) ili nepotpomognuta (znakovni jezik, ekspresije lica, geste), a uključuje tehnički nezahtjevna komunikacijska pomagala i visoko sofisticirana elektronička pomagala. (ASHA, 2005.)

ŠTO SU POMAGALA NADOMJESNE KOMUNIKACIJE?

Pomagalo nadomjesne komunikacije je svaki uređaj, elektronički ili neelektronički, koji se koristi za odašiljanje ili primanje informacije.

Tu se ubrajaju : komunikacijske knjige, uređaji  za prijenos ili snimanje glasa, razni simboli- fotografije, linije, riječi, slova, komunikatori, računala.

Pomagala se dijele na pomagala koja nisu tehnički zahtjevna i na visoko sofisticirana elektronička pomagala.

Slike: komunikacijska pomagala koja koristimo  

Slika 1 – dinamički komunikator u komunikacijskoj interakciji

Slika 2 i 3 – korištenje računala i prilagođenih tipkala i tipkovnica u svrhu komunikacije i usvajanja gradiva  

                        

Slika 4  – tehničko- elektronička pomagala nadomjesne komunikacije

Slika 5  – pravilno pozicioniranje učenika pri usvajanju nastavnog gradiva uz korištenje tehničkih pomagala

 

TKO SVE MOŽE KORISTITI NADOMJESNU KOMUNIKACIJU?

 

Spektar potencijalnih korisnika metoda nadomjesne komunikacije je jako širok. Neki od korisnika su:

-          osobe s cerebralnom paralizom

-          osobe s intelektualnim teškoćama

-          osobe s poremećajima iz spektra autizma

-          osobe s razvojnom dispraksijom

-          osobe s afazijom (CVI +TBI)

-          osobe s Parkinsonovom bolesti

-          osobe s amniotrofičnom lateralnom sklerozom

-          osobe s multiplom sklerozom

-          osobe s locked in sindromom

-          osobe s demencijama

 

 

 

NADOMJESNA KOMUNIKACIJA U NAŠOJ USTANOVI

 

S pružanjerm usluge usvajanja metoda nadomjesne komunikacije u našoj ustanovi započeli smo 2011. godine.

Pristup u radu s korisnicima je strogo individualiziran.

Svaki korisnik prolazi kroz poroces detaljne procjene stručnog tima.

Nakon procjene predlažu se odgovarajuće metode nadomjesne komunikacije, utvrđuje se optimalan položaj za provođenje nadomjesne komunikacije i odabir pomagala za istu. Postavljaju se i objektivni ciljevi u radu na temelju kojih se formira individualni plan rada.

Svakom korisniku se formira  njegova komunikacijska knjiga.

Realizaciji individualnog plana rada pristupa se timski. U navedeni proces aktivno se uključuju svi sudionici odgojno- obrazovnoga (re)habilitacijskog procesa; obitelj, odgajatelji,  nastavnici i ostali.

 

Cilj rada:

Kroz korekciju  tjelesnog položaja,  trening pravilnih obrazaca pokreta i gibanja,optimalan motoričko-govorni jezični trening, poboljšati psihosocijalno, komunikacijsko te opće funkcioniranje korisnika.

 

NADOMJESNA  KOMUNIKACIJA – ZAŠTO DA

 

Osobe  koje ovladaju metodama nadomjesne komunikacije dobivaju priliku da:

 

-          izraze i zadovolje svoje osnovne fiziološke potrebe na kvalitetniji način

-          izraze i zadovolje svoje ostale životne potrebe

-          metode nadomjesne komunikacije omogućuju aktivnije i lakše savladavanje nastavnog  gradiva

-          osobe korisnici nadomjesne komunikacije imaju veće šanse ostavariti svoje potencijale

-          poboljšava se kvaliteta socijalnih interakcija s okolinom

-          omogućuje se tj. olakšava pristup informacijama

-          sve navedeno direktno utječe na kvalitetnije poimanje sebe kao osobe, jačanje samopouzdanja

-          korisnici metoda nadomjesne komunikacije dobivaju priliku biti aktivni sudionici života

-          poboljšava im se kvaliteta života

-          na ovaj način osobe s teškim komunikacijskim deficitima lakše ostvaruju osnovno ljudsko pravo- pravo na komunikaciju

 

 

TIM NADOMJESNE KOMUNIKACIJE

 

U Ustanovi na razvoju i usvajanju metoda nadomjesne komunikacije radi za to stručno osposobljen tim.

Tim čine:

-          logoped – Ružica Magušić, prof. 

            kontakt : rmagusic06@net.hr

-          radni terapeut – Davor Kavalari, Bacc. radne terapije 

            kontakt: davor.kavalari@zg.primatel.hr

-          defektolog – Ljilja Ivanković, prof.

            kontakt: ljilja.ivankovic@zg.t-com.hr

 

Stručni tim usko surađuje s ostalim sudionicima u odgojno-rehabilitacijskom obrazovnom radu svakog korisnika.

 

Za sva pitanja i informacije obratite nam se s povjerenjem!


CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava / Prilaz Tomislava Špoljara 2, HR-10000 Zagreb / www.centar-dubrava-zg.skole.hr / ured@centar-dubrava-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju