preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

 

U skladu s Kurikulom škole ovo polugodište (travanj/svibanj) realizirat ćemo terensku nastavu za učenike:

Redovni programi:
prvi razredi: Krk (Jurandvor)
treći razredi: Smiljan - Nin
četvrti razredi: Senj

Pomoćni programi:
Ogulin (Kuća Ivane Brlić Mažuranić)

O datumima i uvjetima jednodnevnih izleta roditelji će biti informirani desetak dana prije realizacije. Ovisno o broju učenika, bit će osigurana pratnja nastavnika, odgajatelja, medicinskog osoblja i asistenata.
Moguće su promjene u odabiru destinacija, ovisno o mogućnostima realizacije.
 

 

Maturalno putovanje

Cilj aktivnosti:

Upoznavanje kulturnih, povijesnih i umjetničkih sadržaja obilaženjem i razgledavanjem odabranih lokacija te primjena stranih jezika u komunikaciji, bolja socijalizacija učenika.

Namjena aktivnosti:

Proširivanje znanja o drugim narodima, njihovoj kulturi i običajima; osposobljavanje za život u multikulturalnom svijetu.

Nositelji aktivnosti:

 

Način realizacije programa:

Izlet ostvaruju razrednici, učenici završnih razreda, odgajatelji, njegovatelji, medicinsko osoblje, nosači te putnička agencija prema odabiru Povjerenstva.

Vremenik aktivnosti:

Kolovoz/rujan 2018. godine.

Troškovnik:

Prema troškovniku putničke agencije (okvirna cijena 2000 kn)

Način vrednovanja:

Usmena evaluacija,  foto dokumentacija, web-stranica Centra I Facebook Centra.

 

Posjeti kazalištima tijekom šk. god.

Cilj aktivnosti:

Poticati ljubav prema kazalištu,  usvojiti kazališnu terminologiju (scena, gluma, multimedijski sadržaj, kostimografija), upoznati učenike s izvedbom scenskog djela.

Namjena aktivnosti:

Razvijati učenički senzibilitet, kritičko mišljenje;
uočavanje aktualnih društvenih tema i problema u dramskim djelima naših, ali i stranih pisaca.

Nositelji aktivnosti:

Aktiv nastavnika Hrvatskoga jezika, učenici.

Način realizacije programa:

Odabir kazališta i predstave, rezervacija karata, prijevoz.

Vremenik aktivnosti:

Tijekom školske godine 2017./2018.

Troškovnik:

Troškovi prema cjeniku kazališta. Prijevoz osiguravaju roditelji.

Način vrednovanja:

Pisana i usmena izvješća učenika o dojmovima nakon pogledane kazališne predstave, provjera novih znanja kroz razgovor s učenicima.

 

Posjeti muzejima tijekom šk. god.

Cilj i namjena aktivnosti:

Razvijati kod učenika svijest o vrijednosti kulturnog naslijeđa.

Nositelji aktivnosti:

Učenici, predmetni nastavnici.

Način realizacije programa:

Odabir muzeja, nabava ulaznica, posjet i obilazak postava muzeja.

Vremenik aktivnosti:

Tijekom školske godine.

Troškovnik:

Troškovi prema cjeniku muzeja. Prijevoz osiguravaju roditelji.

Način vrednovanja:

Učenici sami vrednuju posjet muzeju (sadržaj, način izvedbe, druženje) u obliku samostalnog istraživačkog rada.

 

Terenska nastava: Varaždin – Čakovec- posjet Tvornici obuće HAIX

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja, upoznavanje kulturnih, gospodarskih I proizvodnih  vrijednosti.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja (povijesti, umjetnosti, književnosti...), razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika. Poticanje svijesti o važnosti, značaju I mogućnostima obrtničkih zanimanja.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:


2a, 2b, 2c, 1/2/3/4 d

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Studeni 2017. godine

Troškovnik:

Okvirna cijena 200 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Razgovor s učenicima nakon putovanja, pisanje putopisa.

 

Terenska nastava: Smiljan - Nin

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja, upoznavanje znanstvenih, kulturnih i religijskih vrijednosti.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja (povijesti, umjetnosti, književnosti...), razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:


3a 3b, 3c

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Travanj/svibanj 2018.

Troškovnik:

Okvirna cijena 250 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Analiza izleta: razgovor s učenicima  te pisano izvješće.

 

Terenska nastava:  Krk (Jurandvor)

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja, upoznavanje kulturnih i religijskih vrijednosti.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja (povijesti, umjetnosti, književnosti...), razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:


1a, 1b, 1c, 1d

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Travanj 2018. godine

Troškovnik:

Okvirna cijena 200 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Razgovor s učenicima i ppt prezentacija-izvješće.

 

Terenska nastava: Senj

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja, upoznavanje kulturnih i religijskih vrijednosti.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja (povijesti, umjetnosti, književnosti...), razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:


4a, 4b, 4c

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Svibanj/lipanj 2018. godine

Troškovnik:

Okvirna cijena 200 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Razgovor s učenicima, izložba fotografija, pisano izvješće učenika.

 

Terenska nastava: Karlovac - Ogulin

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja, razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:


1/2/3e, 1/2/3f, 1/2/3g

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Proljeće 2018. godine

Troškovnik:

Okvirna cijena 250 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Razgovor s učenicima.

 

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava / Prilaz Tomislava Špoljara 2, HR-10000 Zagreb / www.centar-dubrava-zg.skole.hr / ured@centar-dubrava-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju