preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

U skladu s Kurikulom škole ovo polugodište (travanj/svibanj) realizirat ćemo terensku nastavu za učenike:

Redovni programi:
prvi razredi: Krk (Jurandvor)
treći razredi: Smiljan - Nin
četvrti razredi: Senj

Pomoćni programi:
Ogulin (Kuća Ivane Brlić Mažuranić)

O datumima i uvjetima jednodnevnih izleta roditelji će biti informirani desetak dana prije realizacije. Ovisno o broju učenika, bit će osigurana pratnja nastavnika, odgajatelja, medicinskog osoblja i asistenata.
Moguće su promjene u odabiru destinacija, ovisno o mogućnostima realizacije.
 

 

Maturalno putovanje

Cilj aktivnosti:

Upoznavanje kulturnih, povijesnih i umjetničkih sadržaja obilaženjem i razgledavanjem odabranih lokacija te primjena stranih jezika u komunikaciji, bolja socijalizacija učenika.

Namjena aktivnosti:

Proširivanje znanja o drugim narodima, njihovoj kulturi i običajima; osposobljavanje za život u multikulturalnom svijetu.

Nositelji aktivnosti:

Nives Kralj Kovačić, prof.
Martina Rupe Cestar, prof.

Način realizacije programa:

Izlet ostvaruju razrednici, učenici završnih razreda, odgajatelji, njegovatelji, medicinsko osoblje, nosači te putnička agencija prema odabiru Povjerenstva.

Vremenik aktivnosti:

Kolovoz/rujan 2018. godine.

Troškovnik:

Prema troškovniku putničke agencije (okvirna cijena 2000 kn)

Način vrednovanja:

Usmena evaluacija,  foto dokumentacija, web-stranica Centra I Facebook Centra.

 

Posjeti kazalištima tijekom šk. god.

Cilj aktivnosti:

Poticati ljubav prema kazalištu,  usvojiti kazališnu terminologiju (scena, gluma, multimedijski sadržaj, kostimografija), upoznati učenike s izvedbom scenskog djela.

Namjena aktivnosti:

Razvijati učenički senzibilitet, kritičko mišljenje;
uočavanje aktualnih društvenih tema i problema u dramskim djelima naših, ali i stranih pisaca.

Nositelji aktivnosti:

Aktiv nastavnika Hrvatskoga jezika, učenici.

Način realizacije programa:

Odabir kazališta i predstave, rezervacija karata, prijevoz.

Vremenik aktivnosti:

Tijekom školske godine 2017./2018.

Troškovnik:

Troškovi prema cjeniku kazališta. Prijevoz osiguravaju roditelji.

Način vrednovanja:

Pisana i usmena izvješća učenika o dojmovima nakon pogledane kazališne predstave, provjera novih znanja kroz razgovor s učenicima.

 

Posjeti muzejima tijekom šk. god.

Cilj i namjena aktivnosti:

Razvijati kod učenika svijest o vrijednosti kulturnog naslijeđa.

Nositelji aktivnosti:

Učenici, predmetni nastavnici.

Način realizacije programa:

Odabir muzeja, nabava ulaznica, posjet i obilazak postava muzeja.

Vremenik aktivnosti:

Tijekom školske godine.

Troškovnik:

Troškovi prema cjeniku muzeja. Prijevoz osiguravaju roditelji.

Način vrednovanja:

Učenici sami vrednuju posjet muzeju (sadržaj, način izvedbe, druženje) u obliku samostalnog istraživačkog rada.

 

Terenska nastava: Varaždin – Čakovec- posjet Tvornici obuće HAIX

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja, upoznavanje kulturnih, gospodarskih I proizvodnih  vrijednosti.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja (povijesti, umjetnosti, književnosti...), razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika. Poticanje svijesti o važnosti, značaju I mogućnostima obrtničkih zanimanja.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:

Nives Kralj Kovačić, prof.
Martina Rupe Cestar, prof.
Mirjana Trubić, prof.
2a, 2b, 2c, 1/2/3/4 d

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Studeni 2017. godine

Troškovnik:

Okvirna cijena 200 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Razgovor s učenicima nakon putovanja, pisanje putopisa.

 

Terenska nastava: Smiljan - Nin

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja, upoznavanje znanstvenih, kulturnih i religijskih vrijednosti.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja (povijesti, umjetnosti, književnosti...), razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:

Nives Kralj Kovačić, prof.
Martina Rupe Cestar, prof.
3a 3b, 3c

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Travanj/svibanj 2018.

Troškovnik:

Okvirna cijena 250 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Analiza izleta: razgovor s učenicima  te pisano izvješće.

 

Terenska nastava:  Krk (Jurandvor)

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja, upoznavanje kulturnih i religijskih vrijednosti.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja (povijesti, umjetnosti, književnosti...), razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:

Nives Kralj Kovačić, prof.
Martina Rupe Cestar, prof.
1a, 1b, 1c, 1d

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Travanj 2018. godine

Troškovnik:

Okvirna cijena 200 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Razgovor s učenicima i ppt prezentacija-izvješće.

 

Terenska nastava: Senj

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja, upoznavanje kulturnih i religijskih vrijednosti.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja (povijesti, umjetnosti, književnosti...), razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:

Nives Kralj Kovačić, prof.
Martina Rupe Cestar, prof.
4a, 4b, 4c

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Svibanj/lipanj 2018. godine

Troškovnik:

Okvirna cijena 200 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Razgovor s učenicima, izložba fotografija, pisano izvješće učenika.

 

Terenska nastava: Karlovac - Ogulin

Cilj aktivnosti:

Upoznati učenike s kulturno-povijesnim i prirodnim  znamenitostima odabrane destinacije putovanja.

Namjena aktivnosti:

Povezivanje različitih kulturnih sadržaja, razvijati snalaženje u nepoznatim sredinama, razvijati grupnu dinamiku i povezanost između sudionika.

Njegovanje pristojnog ponašanja na javnim mjestima.
Bolja socijalizacija.
Realizacija nastavnog plana i programa.

Nositelji aktivnosti:

Nives Kralj Kovačić, prof.
Martina Rupe Cestar, prof.
1/2/3e, 1/2/3f, 1/2/3g

Način realizacije programa:

Odabir destinacije putovanja, dogovori i ugovori s agencijom.

Vremenik aktivnosti:

Proljeće 2018. godine

Troškovnik:

Okvirna cijena 250 kn ,  plaćaju roditelji prema odabranoj ponudi agencije.

Način vrednovanja:

Razgovor s učenicima.

 

 

 

Popis izvannastavnih aktivnosti i voditelja

školske godine 2017./18.

 

 

R. broj

Aktivnosti

Voditelj

1.

MLADI KNJIŽNIČARI

MARIJA GRABIĆ

2.

FOTO SKUPINA

OZREN FELLER

3.

LITERARNA SEKCIJA

NAŠA ŠMALCELJ

4.

KAZALIŠNO-SCENSKA SKUPINA

MELITA TISOVEC

5.

RECITATORI

LJILJANA PACADI

6.

PLESNA SKUPINA „NIKOLINE“

MIRNA TEODOROVIĆ

7.

VIDEO DRUŽINA "LABUD"

SENKO POPOVAC

8.

PLANINARSKA SEKCIJA

BRANKA RAZIĆ ŠTOKOVIĆ

9.

SPORTSKO DRUŠTVO

JAGODA ZRILIĆ

MIJO DRAŠKOVIĆ

10.

ŠAH

RAJKO HORVAT

11.

BADMINTON

MIJO DRAŠKOVIĆ

12.

UČENIČKA ZADRUGA „ISPOD DUGE“

MIRELA ŠOŠTARIĆ KRAMARIĆ

13.

UKRASNO BILJE

NADA RADIĆ

14.

ZBOR

LJILJANA PARAMAN

 

KULTURNU I JAVNU DJELATNOST CENTRA VODE:

SANDRA HUSNJAK I KRISTINA KRAMARIĆ

 

TERAPIJSKO JAHANJE VODI: LJUBICA BARIŠIĆ.

 

SEKCIJA „MLADI KNJIŽNIČARI“

voditeljica: Marija Grabić

„Mladi knjižničari“ prvo se upoznaju s knjižnim fondom (vrste publikacija, mediji…), postupkom obrade knjige, korištenjem priručne literature (leksikoni, enciklopedije, rječnici...), zaštitom knjižne građe, čitanje knjige na glas. Obilježavaju mjesec hrvatske knjige kroz zanimljivi kviz, odlaze na INTERLIBER, sajam Multimedije, posjećuju Knjižnicu Dubrava i razne izložbe. Što god mislili s tim, knjiga je in!

 

 

PLANINARSKA SEKCIJA "GOJZE"

voditeljica: Branka RazićŠtoković

Gojze upoznaju planinarsku etiku, pravila sigurnog planinarenja, planinarsku opremu. Uče  snalaženje na geografskoj karti, markiranje putova i staza. Prvo putuju preko planinarskih karata, video projekcija, a onda počnu putovati na razna mjesta kao što su Park Medvednica, Park ljekovitog bilja Suban (Žumberačko gorje),  Ogulin, Gorski kotar – špilja u Fužinama, jezero Sabljaci, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Nacionalni park Risnjak. Nikad ne znamo koji vrh planine će prvi osvojiti!
S Gojzama nema zime, zato hajdemo svi u planine!

 

ŠAH

voditelj: Rajko Horvat

Jeste li za damin gambit, mat ili šah?
Nisu to nazivi novih turskih sapunica! Ne zaključujte na mah!
Nudimo vam zabavu u kojoj ćete protivniku, svojom mudrošću, oduzeti dah!
Što čekate?! Zaigrajte s nama šah!
Planiraju se susreti između članova sekcije, vježbe uz pomoć računala, sudjelovanje na prvenstvu grada Zagreba, prijateljsko natjecanje sa školom Goljak te sudjelovanje na turniru „Stjepan Bosak“.
Uzmite u ruke šahovske figurice, strpljenje, a ostalo prepustite profesoru
i dovedite protivnika u nezavidnu poziciju!

 

 

UČENIČKA ZADRUGA „ISPOD DUGE“

voditeljica: Mirela Šoštarić Kramarić 

Željeli bismo učenicima približiti proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada, naučiti ih njegovati baštinu i pučko stvaralaštvo. Svojim radovima sudjelujemo na smotrama, sajmovima, natjecanjima, izložbama i radionicama.
Uključi se i ti, nemoj staroj legendi vjerovati!
Pokaži kako je moguće ispod duge protrčati!

OSNOVNA LIKOVNA GRUPA I LIKOVNA GRUPA UČENIČKE ZADRUGE „ISPOD DUGE“

voditelj: Zeno Petković

Korištenjem osnovnih elemenata (crte, točke, boje...) i primjenom načela likovno-grafičkog predočavanja žele se stvoriti razne kompozicije. Cilj je sve naučeno pretvoriti u uporabnu kreativnost koja dobiva materijalnu vrijednost, a ona učenicima daje novi smisao njihovog rada. Čest je rad u skupinama. Uređuju se izložbene površine, upoznaje se  i rad s novim i prirodnim materijalima.

Uz malo boje i vođenje profesora lako nastaju radovi vrijedni svakog pogleda!

UKRASNO BILJE

voditeljica: Nada Radić

Učenici se upoznaju s poviješću uzgoja i korištenja ljekovitog bilja u liječenju, kozmetici, parfumeriji, kulinarstvu i slično. Upoznaju se s učincima nekih izuzetno ljekovitih i u potpunosti neškodljivih biljaka cijenjenih od davnina. Uočavaju njihove karakteristike bitne za prepoznavanje, sabiranje i uzgoj (neven, šipak, maslačak, bosiljak, stolisnik, kadulja...), pripremanje čaja, izradu pripravaka za njegu lica i tijela te nakon toga obilaze livade u okolici Centra i beru, prešaju te imenuju  ljekovito bilje i pohranjuju ga u herbarij. Upoznaju primjenu eteričnih ulja. Sekcija Ljekovito bilje brine  i o ukrasnom cvijeću u Centru. Izrađuju ukrasne svijeće, sapune i mirisne soli za kupanje. Uz toliko mirisnog bilja i cvijeća naučit ćeš da od nevena nema boljeg neofena!

 

FOTO SKUPINA I VIDEO DRUŽINA „LABUD“

Voditelj foto skupine: Ozren Feller

Voditelj video družine "Labud": Senko Popovac

Radom u  foto i video družini želi se poticati i razvijati interes za filmsko,video i foto stvaralaštvo, za sposobnosti promatranja, zapažanja, prosuđivanja i istraživanja pojava u učenikovom okruženju. Učenici se upoznaju s tehnikom kojom raspolaže Centar (kamere, fotoaparat, računalo), s osnovama filmskoga, foto i video stvaralaštva (razrada: ideje, sinopsisa, scenarija i knjige snimanja; izrada plana snimanja, sastavljanje ekipe, snimanje, osnovna pravila montaže, ozvučenje, analiza snimljenoga materijala, prikupljanje materijala za video arhivu). Učenici snimaju sva događanja u Centru (prirede, koncerte, druženja s poznatim osobama...).

Budno oko tvoga objektiva čeka neka  neotkrivena filmska diva!

KAZALIŠNO-SCENSKASKUPINA

Voditeljica: Melita Tisovec

Dramska skupina odlazi na kazališne predstave, dogovara se oko izbora tekstova, a onda kreće u akciju, u scensko improviziranje i na kraju u dramatizaciju. Sudjeluje   u  svim događanjima Centra kao i na manifestacijama „Dojdiosmaš, Zagreb te zove!“

Cijeli svijet je pozornica pa što čekaš, glumče ili glumica?!

 

PLESNA SKUPINA "NIKOLINE"

voditeljica: Mirna Teodorović

Cilj plesne skupine je rehabilitacija plesom, odnosno pokretom kojim će se, osim rada na novim koreografijama, raditi i na razvijanju svijesti učenika o vlastitom tijelu. Nikoline nastupaju na svim događanjima u Centru; gostuju u drugim školama i srodnim Centrima kao i na manifestacijama Dojdiosmaš, Zagreb te zove!, Festivalu jednakih mogućnosti, Gozbi ljubavi i raznim drugim.

Uživanjem u plesu luči se veća količina hormona sreće (endorfina), a smanjuje se mogućnost raznih stanja kao što su depresija, agresivnost i anksioznost.
 Dođite i uz ples odbacite svaki stres!

 

ZBOR

voditeljica: Ljiljana Paraman

Do: dođite nam svi!
Re: reći ne, nemoj ti!
Mi: misliš da ne znaš pjevati?
Fa: fakina nemoj glumiti!
So: solo možeš zapjevati, nečije srce osvojiti.
La: lako ćeš svoj glas pustiti!
Ti: tinejdžerska zvijezda postati!
Do: dođi nam ti, sve note ćeš naučiti.
Intonaciju savladati! Dio našeg zbora biti i uz pomoć profke mnoge zadiviti!

RECITATORSKA SKUPINA

voditeljica: Ljiljana Pacadi

Učimo izražajno čitanje umjetničkog teksta, sudjelujemo u svim događanjima Centra. Odlazimo na kazališne predstave i INITERLIBER, sudjelujemo u kvizu znanja povodom Međunarodnog dana knjige, obilježavamo posebne dane kao Majčin dan, Svjetski dan zaštite okoliša, Svjetski dan pjesništva…

Pjesnici su vječno treptanje u svijetu: pronađi pjesnika u sebi!

LITERARNA GRUPA

voditeljica: Naša Šmalcelj

Literarna grupa bavi se raznim aktivnostima: od upoznavanja rada knjižnice, čitanja pjesama i radova na glas, upoznavanja rada naših i stranih pjesnika, pisanja samostalnih radova do gledanja filmova, odlazaka na izložbe i kazališne predstave  i nastupa u Centru. Koji je tvoj poetski moto? Uzmi papir i napiši nam to!

KULTURNA I JAVNA DJELATNOSTI CENTRA

voditelji: Sandra Husnjak, Kristina Kramarić

Plan i program KJD-a je pratiti kalendar rada škole i događanja u široj i bližoj okolici. Obilježavaju se Dani zahvalnosti za plodove zemlje, blagdan Svih svetih, sjećanja na Vukovar, Božić, maskenbal, Uskrs, Valentinovo, Majčin dan, Dan grada Zagreba, Lipanjski susreti… Svaki mjesec posjeti nas neki poznati pjevač, glumac ili mađioničar. Idemo na kazališne predstave, književne večeri i večeri poezije. Organiziramo karaoke i naravno da najbolji dobiju i lijepe nagrade.

 

 


CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava / Prilaz Tomislava Špoljara 2, HR-10000 Zagreb / www.centar-dubrava-zg.skole.hr / ured@centar-dubrava-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju