preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

 

PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA

Učenici su, s obzirom u koji su obrazovni program uključeni, podijeljeni u odgojne skupine čiji su voditelji profesori defektolozi (profesori edukacijske rehabilitacije).  Oni su nositelji psihosocijalne rehabilitacije koju provode kroz:

-          evaluacija, praćenje, stimuliranje na svim područjima psihofizičkog razvoja u procesu kompleksne rehabilitacije

-          suradnja sa svim relevantnim stručnim službama i činiocima u procesu rehabilitacije unutar i izvan Centra

-          kontinuirana komunikacija s roditeljima u smislu postizanja zajedničkog cilja u procesu rehabilitacije.

 

OPĆI ZADACI I CILJEVI RADA PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE

 

-          razvijati senzomotorne sposobnosti (kroz razne igre i aktivnosti)

-          zadovoljiti prirodne biološke potrebe učenika za kretanjem, igrom i ostalim rekreativnim sadržajima

-          razvijati i korigirati kulturno-higijenske navike

-          razvijati stare i unapređivati nove tehnike kod ASŽ-a i, po potrebi, izrađivati individualna pomagala

-          djelovanje u svrhu što uspješnije adaptacije učenika na životnu i radnu sredinu

-          provoditi integralni odgoj koji vodi punom ljudskom samoostvarenju

 

METODE I POSTUPCI ODGOJA

 

Temeljne metode kojima se služimo psihosocijalnoj rehabilitaciji su:

-     metoda razgovora (vođeni razgovor, spontana učenička pitanja, slobodni razgovor, diskusija i dr.)

-     metoda grafičkih radova (pismeni, ilustrativni)

-     metoda usmenog izlaganja

-     metoda demonstracije

-     terapijske metode (realiterna terapija, senzitivni trening, igraonica, radionica sa strogo terapijskim ciljem i sl.)

 

Uz navedene metode u radu, već prema području razvoja učenikove ličnosti i odgojnim sadržajima, služimo se pedagoškim postupcima kao što su:

-     objašnjavanje, uvjeravanje,

-     pohvala, poticanje, nagrada,

-     zahtjev, savjet,

-     kritika, opominjanje, zabrana, kazna i sl.

 

SREDSTVA RADA

-        određena su stvarnim potrebama, mogućnostima i kreativnošću voditelja odgojne skupine i učenika.

Rad se odvija u odgojnim funkcionalno namještenim boravcima koji su opremljeni računalom, TV prijemnikom i glazbenom linijom tako da i prostor doprinosi ugodnoj i opuštenoj radnoj atmosferi. Pojedini sadržaji se odvijaju u kabinetu za razvoj vještina za aktivnosti svakodnevnog života.

 

PODRUČJA RADA

Programske sadržaje grupiramo u tri osnovna područja: učenje, rehabilitacijski sadržaji i slobodno vrijeme.

1.       Učenje

To je nadogradnja na nastavu, stjecanje znanja, vještina i navika i njihova primjena. Učenje se odvija na sljedeće načine:

•         Individualni pristup svakom pojedinom učeniku s obzirom na njegove somatske i intelektualne sposobnosti

•         Učenici sami odlučuju koji predmet će prvo učiti (redovni programi)

•         Grupiraju se u boravku, neki odlaze na učenje u spavaonice, kad je lijepo vrijeme, neki uče na balkonu, daju se dozvole za učenje u boravku u večernjim satima

Razvijanje vještina učenja:

-          Dobro se organizirati

-          Koncentrirati se

-          Aktivno učiti

-          Voditi bilješke

-          Brzo i efikasno čitati

-          Uspješno se suočiti sa strahom od ispitivanja

 

2.       Rehabilitacijski sadržaji

a)      Područje funkcionalne adaptibilnosti

-          razvijanje senzomotorike

-          razvijanje motivacije, pažnje i koncentracije

-          razvijanje osjećaja za lijepo, kreativnost

-          uspostavljanje uspješne komunikacije

-          izgradnja pozitivne slike o sebi

b)      Područje funkcionalnog samozbrinjavanja

-          aktivnosti vezane uz krevet

-          aktivnosti toalete

-          manualne aktivnosti u svakodnevnom životu

-          aktivnosti vezane uz pokretanje (svladavanje stepenica, vrste putova, javni prijevoz, osobni automobil)

-          aktivnosti u kućanstvu

-          aktivnosti u kolicima

c)        Područje razvoja percepcije

-          Vizualna percepcija – osoba treba naučiti istraživati objekt očima na isti način kako je to činila rukama u ranijoj dobi

-          Auditivna percepcija (čujnost, identifikacija, diskriminacija, interpretacija, pohranjivanje i prisjećanje auditivnih stimulansa)

-          Taktilno-kinestetička percepcija

-          dodir (oblik objekta, kvaliteta njegove površine, struktura materijala)

-          pokret (prstiju, šake, ruke, tijela)

-          Olfaktorna percepcija – obuhvaća prepoznavanje, diferencijaciju i memoriranje mirisa

-          Gustativna percepcija – obuhvaća prepoznavanje, diferencijaciju i memoriranje okusa

 

d)      Područje rada s roditeljima

-          upoznavanje s cjelokupnom obiteljskom situacijom učenika

-          podrška roditeljima na prihvaćanju djeteta i realnom sagledavanju mogućnosti i sposobnosti djeteta

-          upoznavanje roditelja s dostupnim stručnim službama u svrhu koordiniranja za prihvat u sredinu u koju se učenik vraća

-          upućivanje roditelja na izvor spoznaja iz područja bitnih za razvoj učenika (medicinske rehabilitacijske, pedagoške i psihološke spoznaje, prilagodba životnog i radnog prostora i sl.)

 

3.       Slobodno vrijeme

a)      Ponuđeni sadržaji (vođeno slobodno vrijeme)

-          organizirani kulturno-zabavni i sportski život, tribine; u navedenim aktivnostima učenik može sudjelovati aktivno i pasivno

-          interesne skupine formirane na temelju sklonosti učenika, sa ciljem stjecanja novih znanja, vještina i navika ( keramika, domaćinstvo, ručni radovi i dr.)

b)      Slobodno biranje sadržaja

Podrazumijeva slobodno vrijeme koje učenici koriste prema osobnim potrebama, željama i sklonostima. Ono je fleksibilno raspoređeno tijekom dana, odnosno tjedna (druženje, čitanje, odlazak u kino, kazalište, hobi zanimanje, pasivan odmor i dr.)


CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava / Prilaz Tomislava Špoljara 2, HR-10000 Zagreb / www.centar-dubrava-zg.skole.hr / ured@centar-dubrava-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju